Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT1. Tầm nhìn

Trở thành Nhà cung cấp sản phẩm hệ thống Cửa thông minh – Công nghệ tiên tiến TOP 5 tại Việt Nam vào năm 2017.

 


 

2. Sứ Mệnh

Cung cấp sản phẩm hệ thống Cửa thông minh và an toàn, mang lại giá trị
gia tăng cho khách hàng và lợi ích cho các nhà đầu tư.
 


 

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị Sản phẩm và Dịch vụ

 

- Chất lượng sản phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn.
- Sự khác biệt và độc đáo trong dịch vụ làm hài lòng và thỏa mãn khách hàng

Giá trị Thương hiệu

 

- Cam kết uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Hội nhập cạnh tranh và khẳng định bền vững.


 Giá trị Tổ chức


- Lãnh đạo tập trung, phân quyềnvà quản lý bằng mục tiêu.
- Tổ chức kỷ luật.
- Sức mạnh tập thể, cá nhân xuất sắc.
- Sự công bằng và văn minh.